Överlägg

Antidopinginformation

Antidopinginformation

Svensk idrott arbetar ständigt för idrott på lika villkor. Antidoping Sverige är ett fristående organ som arbetar mot doping, fusk och misstagsdoping. Inför, minst, serietävling ska arrangören så snart som möjlgit meddela Antidoping Sverige om tävlingsplats, tider etc. se särskild blankett, se även Dokument.

Svenska Styrkelyftförbundets Antidopingkommitté består av en representant från varje SDF (8st) som länk till föreningarna. Ansvarig i Södra Norrlands Styrkelyftförbund är Yngve Gustafsson.

Kontakta gärna Yngve för frågor om exempelvis ”vaccinering”, föreningsinformation eller vad din förening kan göra förebyggande. 

Läs mer på Svenska Styrkelyftförbundets hemsida

Marklyft Yngve Gustafsson