Överlägg

Dokument från årsmöten

Här hittar du dokument från våra årsmöten


Verksamhetsåret 2022, årsmöte 2023

(rapporter och berättelser kommer bytas ut mot signerade dokument)

Inbjudan till årsmöte

Agenda årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Beslutad plan och budget 2023

Ekonomirapport 2022

Resultat & balansräkning 2022

Revisionsberättelse 2022


Verksamhetsåret 2021, årsmöte 2022

Protokoll från årsmötet 19/2 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Ekonomirapport 2021

Verksamhetsplan 2022

Dagordning årsmöte 2022